Begeleiding

Door de kleinschaligheid krijgen leerlingen op De Nieuwe School veel meer zorg en begeleiding dan in het regulier onderwijs mogelijk is. Docenten houden zich intensief bezig met de individuele wensen en problemen van leerlingen.

Remedial Teaching

Marjolein Budding is onze remedial teacher, zij begeleidt leerlingen met leerproblemen. Dat kan gaan om dyslexie, faalangst, ad(h)d en/of gebrekkige studievaardigheden, maar het kan ook een studieprobleem zijn dat zich in de loop van het jaar openbaart. Marjolein is daarnaast vertrouwenspersoon voor de leerlingen, zij kunnen hun zorgen eventueel bij haar kwijt. Als zorgcoördinator maakt zij daarnaast deel uit van een aan de school verbonden Zorg Advies Team (ZAT). Hieraan nemen onder andere de schoolarts, een medewerker van jeugdzorg en de leerplichtambtenaar deel.

Mentoraat

Bijzonder is ook dat leerlingen op De Nieuwe School zelf één van hun vakdocenten als mentor kiezen. De mentor is de contactpersoon voor de ouders, spreekt regelmatig met zijn mentorleerling over de gang van zaken, bereidt belangrijke momenten in het leerjaar voor (zoals planningen voor proefwerkweken, rapportbesprekingen en de examenvoorbereiding). Ook informeert de mentor geregeld bij de collega’s en de remedial teacher naar de vorderingen van de leerling. Omdat een docent een beperkt aantal mentorleerlingen heeft, is elke leerling bij ons verzekerd van een mentor die echt tijd voor hem of haar heeft. 

Door de kleine klassen en de persoonlijke aanpak komen alle leerlingen, met en zonder speciale leeromstandigheden, tot hun recht. Meer weten over remedial teaching, mentoraat en andere vormen van begeleiding op De Nieuwe School? Mail naar kuizenga@denieuweschool.amsterdam of bel 020 – 623 48 09 en vraag naar Pepijn Kuizenga.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken