Missie

De uitgangspunten van onze missie zijn:

 • Kleinschaligheid: wij hanteren een maximum van 10 leerlingen per groep. Daarmee kunnen wij persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding en een veilige leeromgeving bieden.
 • De school biedt meer dan alleen het behalen van een diploma. Wij hechten ook belang aan de ontwikkeling van:
  • plezier in leren;
  • zelfvertrouwen;
  • verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
  • kritische reflectie van de leerling ten aanzien van zichzelf en de wereld om zich heen.
 • Wij onderhouden intensief contact met leerlingen en hun ouders.
 • Onze docenten zijn betrokken, enthousiast en positief ingesteld.
 • De inkomsten van de school worden geheel aangewend voor de kwaliteit van het onderwijs.
 • Kernwaarden voor ons zijn: integriteit en kwaliteit in alles wat we doen.

‘Jullie zorgen niet alleen voor diploma’s, maar jullie vormen mensen/pubers.’

Anna Claus – oud-leerling

Onderwijskwaliteit

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in… Lees meer >

Doelgroep

De Nieuwe School is zeer flexibel, wij bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om: als je gezakt bent vakken opnieuw te doen, na twee brugklasjaren… Lees meer >

Schoolgeld

Bij het schoolgeld is alles inbegrepen: het gebruik van alle studieboeken en door docenten verstrekt lesmateriaal, het examengeld, alle excursies… Lees meer >

Start met typen en druk op Enter om te zoeken