Twee jaar in één

Op De Nieuwe School kunnen leerlingen twee jaar in één doen

  • Wat betekent dat?
  • Hoe werkt dat?
  • Is dat voor iedereen haalbaar?

Wat betekent twee jaar in één?

Dat betekent dat een leerling die zijn vmbo-t-diploma heeft gehaald in één jaar het havo-examenjaar kan doen, een leerling die zijn havo haalde kan in één jaar het vwo examenjaar gaan doen. Maar ook: een leerling die over is van 2 naar 3 vmbo kan een jaar later een vmbo diploma hebben. Een havo leerling die over is van 3 naar 4 havo of een vwo leerling die over is van 4 naar 5 vwo: een jaar later kunnen zij een diploma gehaald hebben. Er zijn nog veel meer varianten mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld ook over zijn naar 4 vwo en dan op De Nieuwe School in één jaar je havo diploma halen. Kijk op onze pagina Voor wie?, daar staan de varianten op een rij.

Twee jaar in één betekent een versnelling van het traject dat een leerling op een reguliere school zou doen.

Hoe werkt twee jaar in één bij De Nieuwe School?

De versnelling van twee jaar in één doen is goed mogelijk, dat blijkt al meer dan 45 jaar op De Nieuwe School. Dit komt door een combinatie van factoren:

  1. Intensieve lessen in kleine groepen. Met gemiddeld 6 en maximaal 10 leerlingen in een groep bereiken we veel meer dan met massale klassen van 30 leerlingen
  2. Veel les. Op De Nieuwe School krijg je per vak 3, 4 en soms zelfs 5 lessen per week van 60 minuten, meer dan op reguliere middelbare scholen.
  3. Bevlogen en enthousiaste docenten. Docenten die met plezier hun vak overdragen en het leuk vinden om individuele leerlingen zo te begeleiden dat alles eruit gehaald wordt.
  4. Efficiënte én grondige didactische aanpak. Op De Nieuwe School wordt de manier van lesgeven, de wijze van toetsing en examentraining allemaal efficiënt maar tegelijk ook grondig aangepakt. Wij zijn zo efficiënt omdat wij een ervaren team hebben dat precies weet wat de exameneisen zijn. Bovendien zijn we grondig; we bieden geen stoomcursus maar zorgen dat de stof beklijft zodat onze leerlingen het echt goed begrijpen.

Is twee jaar in één voor iedereen haalbaar?

Voor veel leerlingen wel; dat toont het verleden overtuigend aan. Maar twee jaar in één is niet voor iedereen de juiste weg en dat hoeft ook niet. Als je het vmbo met zesjes haalt, is het misschien verstandiger voor de havo toch gewoon twee jaar te nemen. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Ons advies bij een intakegesprek is gebaseerd op jarenlange ervaring. Daarbij kijken we grondig naar de haalbaarheid van een twee-jaar-in-één-traject, want frustraties oplopen demotiveert. Doen wat mogelijk is motiveert daarentegen ontzettend en dat gunnen we iedereen.

Zie ook: OPSTROOM, DOORSTROOM, STAPELEN

Start met typen en druk op Enter om te zoeken