Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs en publiceert de uitkomsten van haar onderzoek in een rapport. Het laatste inspectierapport over De Nieuwe School dateert van juni 2022. Net zoals bij de vorige onderzoeken is De Nieuwe School ook nu weer op alle onderzoeksvragen positief beoordeeld. U kunt het rapport hier inzien.

Enkele conclusies uit het inspectierapport:

  • Leerlingen, personeel en schoolleiding kennen elkaar en melden allen een sterk gevoel van verbondenheid, respect en veiligheid in de school.
  • Onderwijs wordt in kleine groepen aangeboden, daarbij is er aandacht voor alle leerlingen en sprake van positieve feedback.
  • Respectvolle omgang blijkt tijdens gesprekken, lessen en andere activiteiten.
  • De inspectie heeft geconstateerd dat de leraren, als er vragen van leerlingen komen, gericht aandacht besteden aan de gevraagde ondersteuning en/of hulp.
  • De school zorgt voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • De school kent duidelijke gedragsregels en zo zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van mobieltjes in de klas. De afspraken worden nageleefd.

 

‘Wij zijn de school dankbaar voor alle inzet en persoonlijke aandacht en vooral de flexibiliteit waarmee oplossingen werden aangedragen toen dat nodig was.’
Bob Vink – vader oud-leerling

Gymnasium

Je kunt op De Nieuwe School ook klassieke culturele vorming (KCV) volgen, met alleen een mondeling examen. Het examenthema van KCV wordt landelijk… Lees meer >

Cambridge

Ben je goed in Engels en wil je na je vwo-diploma een internationale studie doen of in het buitenland studeren? Dan biedt De Nieuwe School je de…Lees meer >

Particulier Onderwijs

De Nieuwe School in Amsterdam biedt kleinschalig particulier onderwijs voor het meest cruciale deel van de middelbare school: het examentraject van… Lees meer >

Start met typen en druk op Enter om te zoeken