Historie

In september 1977 startte De Nieuwe School als een van de eerste particuliere scholen in Nederland met tien docenten en acht leerlingen op een verdieping in Amsterdam-Zuid. Het initiatief kwam van enkele ouders, die ervan overtuigd waren dat er uit hun kind meer te halen was dan op de gewone middelbare school gebeurde.

Binnen een paar jaar na de oprichting was De Nieuwe School flink gegroeid en werd het huidige achttiende-eeuwse pand op de Herengracht betrokken. De school groeide in de jaren tachtig en negentig door.

Er ontstonden ’tradities’, zoals de introductiedagen, de presentatie-avond voor de werstukken, de kerstfilm bij The Movies en de examenborrel op de allerlaatste dag van het cursusjaar. Het aantal lokalen werd uitgebreid, de tuin opgeknapt, het monumentale trappenhuis gerestaureerd en de school werd voorzien van een computernetwerk en digiborden. In 2017 werd met oud-leerlingen en (oud-)docenten de veertigjarige historie van de school gevierd.

‘Wij zijn de school dankbaar voor alle inzet en persoonlijke aandacht en vooral de flexibiliteit waarmee oplossingen werden aangedragen toen dat nodig was.’
Bob Vink – vader oud-leerling

Missie

Onze uitgangspunten zijn: Kleinschaligheid, wij hanteren een maximum van 10 leerlingen per groep. Daarmee kunnen wij persoonlijke… Lees meer >

Onderwijskwaliteit

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in… Lees meer >

Doelgroep

De Nieuwe School is zeer flexibel, wij bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om: als je gezakt bent vakken opnieuw te doen, na twee brugklasjaren… Lees meer >

Start met typen en druk op Enter om te zoeken